Medlem i Halmstads Croquet Club

Medlemmar i Halmstads Golfklubb kan efter att ha provat på att spela golf Croquet (den form av krocket vi spelar) välja att även bli medlemmar i Haverdals Croquet Club utan extra kostnad.

Andra personer än Halmstads Golfklubbmedlemmar kan blir medlemmar genom att komma och spela vid något av våra event till en kostnad av 600 kr/år.

Som medlem har du alltid förmånen att:

 • man får ett dokument som bevis på att man erlagt årsavgiften och att man är medlem
 • du har rätt att delta vid klubbens möten t ex årsmöte där du har rösträtt och lämna motion
 • spela gratis på vår spelplan
 • delta i träningar med coach, tävlingar och klubbmästerskap och andra arrangemang på spelplanen.
 • specialträning med elitspelare
 • tävla mot andra klubbar
 • delta i Golf Croquet SM
 • låna all utrustnings för spel på vår spelplan
 • låna hem speciell utrustning för träning (klubba, 4 klot och 2 bågar)
 • ta med dig vänner som vill prova på att spela Golf Croquet
 • erhålla ett klubbmärke 
 • låna croquet litteratur, böcker och Magazine
 • få informationsskrifter om regler, taktik mm
 • låna utrustning för svensk krocket, 6 klubbor, klot, bågar och pinnar.


Vi har förutom Golf Croquet utrustning även en uppsättning för att spela svensk krocket och somockså kan lånas hem.